Bilgiler

Temettü Nedir?

Temettü Nedir?

Uzun vade bir yatırımcı olmak için yola çıkıldığında, öğrenilmesi gereken ilk terimlerden bir tanesi de TEMETTÜ dür. Ne de olsa ileri de Temettü Emeklisi olacağız. Temettü nedir sorusunun cevabı kısaca şöyledir : 

Temettü (diğer adıyla kâr payı); bir işletmenin elde ettiği dönemlik kâr miktarından nakit ya da hisse senedi olarak şirket ortaklarına pay vermesidir. Bir ortaklık hakkı olan temettü, işletme hissesine sahip olan her bir ortağın sahip olduğu hisse senedi miktarı oranında pay verilmesi demektir.

Temettü oranları, şirketlerin yılsonu bilançolarına bağlı olarak belirlendiği için biz uzun vade yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmesi gereken verilerdir. Bir şirketin yıllık net dönem kârı, o şirketin yatırımcılarına ödeyeceği kâr payının belirlenmesinde başrol oynar. Yıllık net dönem kârından vergiler ve diğer giderlerin çıkarılmasının ardından elde kalan kısmın %20’sinden az olmamak kaydıyla yatırımcılarına kar dağıtımı yapmasına temettü denir. Temettü dağıtım kararı; yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunda alınmaktadır.

Temettü almaya hak kazanmak için ilgili şirketin hisse senedine sahip olunması gereklidir. Bu sahiplikle elde edilen ortaklık, şirketin temettü ödeme gününde bu hakkın elde edilmesini sağlar. Şirketin temettü dağıtımından bir gün önce dahi alınsa hisse senedi; bireylerin temettü hakkından yararlanması için yeterlidir.

Temettünün dağıtılacağı tarih, genel kurul onayının ardından KAP ve diğer yollar aracılığıyla hissedarlara duyurulur. Temettü dağıtımının yapılacağı günün sabahına kadar o şirketin hissesine sahip olan hissedarlar temettü dağıtımından faydalanabilirler. Temettü bedeli nakit şekilde, temettü dağıtacak olan şirketin hissedarlarının yatırım hesaplarına otomatik olarak aktarılır. Bedelsiz hisse olarak dağıtılacak temettü de yatırım hesabına doğrudan aktarılmaktadır.

Temettü dağıtımı yapan şirketler özellikle uzun vade yatırımcıları tarafından daha fazla tercih edilir. Bunun sebebiyse; temettü verimliliği yüksek olan şirketlerin yatırımcılara veya yatırımcı adaylarına daha fazla güven vermesidir. Yatırımcılarına hem sermaye hem de temettü getirisi sunan hisse senetleri daha güvenilir ve yatırım yapmaya elverişli olarak yorumlanabilir.

Temettü dağıtım şekillerinden genellikle tercih edileni; yalnızca nakit veya yalnızca hisse senedi olarak dağıtımın yapılmasıdır. Fakat bir kısmı nakit, kalan kısmı ise hisse senedi olarak da dağıtılabilmektedir.

Bedelsiz sermaye artırımına giden şirketler, kâr paylarını hisse senedi şeklinde dağıtırlar. Bu durumda, kâr payı miktarı eklenerek şirketin piyasa değeri üzerinden hissedarlara hisse senetleri dağıtılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir